Sommerfuglen smager med fødderne

Når smagssansen sidder på fødderne!

En okkergul pletvinge har fundet denne tjæren-ellike tilfredsstillende. Vidste du, at sommerfugle kan smage med fødderne?

Mere end bare et landingsstel

Der er næppe nogle insekter, der er så vellidte som sommerfugle. Går man dybere end det ydre er arternes biologi og adfærd mindst lige så fascinerende – med hver deres tilpasninger.
Nogle sommerfuglelarver opfostres blandt glubske myrer. Andre larver spiser giftige planter for selv at blive giftige. Og nogle sommerfugle flyver til Danmark helt fra Afrika.

Sommerfuglenes ben er mere end bare et landingsstel. For enden af sommerfuglens ben sidder der nogle helt særlige sanseorganer. Med dem kan sommerfuglen smage – og vurdere hvorvidt den lange tunge bør rulles ud. Når en sommerfugl lander på en blomst eller en moden frugt kan den ved hjælp af benene vurdere om der er tale om noget spiseligt.

Sommerfugle-hunnen bruger også fødderne forud for æglægningen. Fødderne skal nemlig smage om det er den helt rigtige plante som hendes larver senere skal leve på og spise af. De enkelte sommerfugle er ofte tilpasset nogle helt bestemte planter og kan kun trives der. Citronsommerfuglen lægger gerne sine æg på det lille træ Tørst – og Dagpåfugleøje lægger gerne sine æg på brændenælder.

Der findes i øvrigt også sommerfugle, der har øjne på deres penis, men det er en helt anden historie…

Niels Dahlin Lisborg
Niels har siden barnsben haft interesse for Danmarks natur og arbejder i dag fuld tid med naturforvaltning. Uddannet skov- og landskabsingeniør og naturvejleder. Har i en lang årrække været skovfoged og projektleder med fokus på naturgenopretning og naturpleje. I dag naturforvalter ved bl.a. naturreservatet Vejlerne.
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler