Adgang til natur og udeliv bidrager til et godt børneliv

Et nyt studie om børns hverdagsliv fra Roskilde Universitet Center (RUC) viser, at børnehavebørn helt ned til 3-årsalderen forbinder buske, blomster og græs med at have det godt. Det kommer bag på flere eksperter. Det skriver dr.dk.

Lektor Kim Andersen fra Institut for Mennesker og Teknologi på RUC har i et år fulgt børnene i en børnehave i Roskilde.

Børnehaven ligger klemt inde mellem betonboligblokke, men er etableret som en lille oase med frugtbuske og høns i baghaven. I forbindelse med undersøgelsen har Kim Rasmussen givet flere af børnene et kamera i hånden og bedt dem fotografere steder og ting, der gør dem glade, og efterfølgende interviewet børnene om de fotos, de selv har taget.

– Det var et gennemgående mønster blandt flere børn, at de gik hen og fotograferede buske, blomster og træer. Jeg ved, at børn i skolealderen er meget optagede af naturen. Men at børn på fire år er optagede af det, havde jeg ikke forventet på forhånd, siger Kim Rasmussen og tilføjer: “Det er utroligt, hvor meget det sanselige og æstetiske spiller ind i forhold til at have det godt for børnehavebørn.”

Kim Rasmussens analyse er baseret på feltstudier i én børnehave, men i 2009 gennemførte ph.d. Anette Boye Koch fra VIA University College et lignende studie, og så også tegn på, at de grønne omgivelser betyder noget særligt for børns trivsel.

Natur og udeliv hjælper til et godt børneliv.

At børnene er glade for de grønne omgivelser ser ud til at have en væsentlig tillægsgevinst. Forskning peger nemlig på, at børn med adgang til dagligt udeliv og grønne områder er mere fysisk aktive, leger mere på tværs af køn, bevæger sig mere frit og vildt – og er mindre syge. Det oplyser ph.d. og forsker i børn og natur, Niels Ejby-Ernst fra Via University College.

Læs hele artiklen på dr.dk: Grønne omgivelser gør indtryk selv på små børn.

Niels Lisborg
Niels Lisborg
Niels er naturvejleder og har de sidste 25 år arbejdet med naturforvaltning og naturformidling og har skrevet mere end 1000 artikler om Danmarks natur og dyreliv.
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler