Her må du samle bær, svampe, mos m.m.

Er du i tvivl om reglerne omkring indsamling af svampe, bær, mos m.m. i naturen, så læs mere her.

Miljøstyrelsen oplyser, at man i offentligt ejede skove og naturområder som hovedregel må indsamle til eget forbrug. I offentlige skove må du gerne gå uden for veje og stier – og finde bær og svampe langt inde mellem træerne. I private skove må du kun færdes på veje og stier og samle, hvad du kan nå fra stierne.

Bær og frugt må i begrænset omfang samles til privat brug overalt i statens skove og naturområder. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en bærepose. Det er således ikke tilladt at samle f.eks. kantareller og videresælge dem.

Grene, løv, mos og kogler.
I offentlige skove må du til eget forbrug gerne samle grene, løvkviste, mos og kogler (f.eks. til juledekorationer) der ligger på skovbunden. I offentligt ejede skove må du endda klippe et par grene og kviste af løvtræer, der er over 10 m høje. Finder du væltede træer i offentlige skove, må du gerne klippe grene af – også selvom det er fyr- eller grantræer.
Sidstnævnte er dog ikke tilladt i deciderede pyntegrøntbevoksninger, hvor skoven laver og sælger gran til julepynt, gravdække m.m. – typisk i perioden oktober – december.

I private skove er det ikke tilladt at klippe grene – og man må igen ikke samle kogler m.m. udenfor veje og stier uden tilladelse fra ejeren.

Er skoven privat eller offentlig?
Statens skove er ved alle indgange normalt markeret med en rød piktogrampæl med Naturstyrelsens logo (kongekrone). Ved indgangen til private skove finder du typisk et grønt skilt, der oplyser om adgangsregler.

Niels Lisborg
Niels Lisborg
Niels er naturvejleder og har de sidste 25 år arbejdet med naturforvaltning og naturformidling og har skrevet mere end 1000 artikler om Danmarks natur og dyreliv.
Tidligere artikel
Næste artikel
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler