Hvad er en naturvejleder?

En naturvejleder er i ordets betydning en, der formidler naturen.

naturvejleder - naturoplevelser - guidede ture

Naturvejleder er ikke en beskyttet titel, så alle kan i princippet kalde sig naturvejleder. I praksis refererer titlen dog til de formidlere, der har gennemgået den 2-årige kursusuddannelse. Den såkaldte “ugle-uddannelse”, der giver ret til at bære det kendte ugle-logo. I udlandet betegnes naturvejledere gerne som “rangers” eller “nature interpreters” (tolkere af naturen).
Den danske naturvejlederuddannelse gør dig ikke klogere på naturen, men giver dig en række pædagogiske værktøjer. Din viden om natur og dyreliv skal derfor hentes andet steds fra – f.eks. en uddannelsesbaggrund som biolog eller skov- og landskabsingeniør (skovfoged).

Uddannelse to steder i landet

Der er to veje til uddannelsen til naturvejleder. Enten via akademiuddannelsen hos Skovskolen under Københavns Universitet eller via Naturvejledning Danmark: uddannelsen til naturvejleder.

Formålet med naturvejledningen i Danmark, er bl.a. at:

– At styrke befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, samt miljø og kulturmiljø – herunder hensyn til både benyttelse og beskyttelse.
– At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter.
– At fremme befolkningens inddragelse i natur- og kulturmiljøforvaltning.
– At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

Naturvejledning tilbyder som oftest deltagerne direkte oplevelser i naturen med fokus på brug af vores krop og sanser, oftest i form af guidede ture. Der kan dog også være tale om undervisning indendørs på naturskoler – ligesom inspirerende online formidling i fremtiden forventes at få en større plads i naturvejledernes arbejde. Bl.a. lærer naturvejlederne under uddannelsen at arbejde med video.

Kilde: Naturvejlederforeningen.

Niels Lisborg
Niels Lisborg
Niels er naturvejleder og har de sidste 25 år arbejdet med naturforvaltning og naturformidling og har skrevet mere end 1000 artikler om Danmarks natur og dyreliv.
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler