Hvad er en naturvejleder?

En naturvejleder er i ordets betydning en, der formidler naturen.

naturvejleder - naturoplevelser - guidede ture

Naturvejleder er ikke en beskyttet titel, så alle kan i princippet kalde sig naturvejleder. I praksis refererer titlen dog til de formidlere, der har gennemgået den 2-årige kursusuddannelse. Den såkaldte “ugle-uddannelse”, der giver ret til at bære det kendte ugle-logo. I udlandet betegnes naturvejledere gerne som “rangers” eller “nature interpreters” (tolkere af naturen).
Den danske naturvejlederuddannelse gør dig ikke klogere på naturen, men giver dig en række pædagogiske værktøjer. Din viden om natur og dyreliv skal derfor hentes andet steds fra – f.eks. en uddannelsesbaggrund som biolog eller skov- og landskabsingeniør (skovfoged).

Læs mere om uddannelsen til naturvejleder.

Formålet med naturvejledningen i Danmark, er bl.a. at:

– At styrke befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, samt miljø og kulturmiljø – herunder hensyn til både benyttelse og beskyttelse.
– At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter.
– At fremme befolkningens inddragelse i natur- og kulturmiljøforvaltning.
– At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

Naturvejledning tilbyder som oftest deltagerne direkte oplevelser i naturen med fokus på brug af vores krop og sanser, oftest i form af guidede ture. Der kan dog også være tale om undervisning indendørs på naturskoler – ligesom inspirerende online formidling i fremtiden forventes at få en større plads i naturvejledernes arbejde. Bl.a. lærer naturvejlederne under uddannelsen at arbejde med video.

Kilde: Naturvejlederforeningen.

Niels Dahlin Lisborg
Niels Dahlin Lisborg
Niels har siden barnsben haft interesse for Danmarks natur og arbejder i dag fuld tid med naturforvaltning. Uddannet skov- og landskabsingeniør og naturvejleder. Har i en lang årrække været skovfoged og projektleder med fokus på naturgenopretning og naturpleje. I dag naturforvalter ved bl.a. naturreservatet Vejlerne.
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler