Eksotiske biædere indtager Danmark i stigende grad som følge af et mildere klima

Polerne smelter og metrologerne er jævnligt på banen med nye vejrrekorder. Vejret er tydeligvis under forandring – og det påvirker allerede en del af vores natur.

Danmark er en supermagt i Europa når det kommer til salte strandenge med tilhørende vadefugle. Vandet skal dog ikke stige meget før det nok er en saga blot medmindre vi i god tid afgiver bagvedliggende, kultiverede arealer til naturen. Et varmere og mildere klima vil forskubbe en del af vores nuværende, hjemlige arter – men nye vil komme til. En proces, der allerede er i gang!

Sværdfisken er i de senere år observeret i dansk farvand og forskningen viser, at fisk fra varmere vande er rykket længere nordpå som følge af temperaturstigninger i havet. På landjorden er den flotte stribetæge en af de arter, der i de senere år har bevæget sig fra Middelhavsområdet til Nordeuropa – og Danmark. Også den store, flotte sølvhejre er i det senere år blevet ynglefugl i Danmark, hvilket også tilskrives forandringer i klimaet.
En af de mest markante tilflyttere må nok være biæderen, der ser ud til at være i fremgang som ynglefugl. I de senere år er der fundet flere yngleforekomster af den eksotiske fugl, der må være den mest farverige fugl i den danske natur – i konkurrence med isfuglen. Biæderen yngler i huller som den graver ind i lodrette skrænter – bl.a. i grusgrave. Fuglene yngler gerne mange sammen i egentlige kolonier. Som navnet angiver, så æder biæderen bier, men også en del andre insekter som f.eks. guldsmede.
I forbindelse med de forventede klimaforandringer må det antages at biæderen i stigende grad vil indtage Danmark og give os kulør på tilværelsen. Den smukke fugl med de eksotiske farver overvintrer i Vestafrika.
Til gengæld vil vi nok få færre sild og torsk i havet omkring os i fremtiden – og vores nattergal vil søge højere op mod nordøst – og erstattes af den sydlige nattergal, der er på vej fra Tyskland. Verden er i forandring…

Niels Lisborg
Niels Lisborg
Niels er naturvejleder og har de sidste 25 år arbejdet med naturforvaltning og naturformidling og har skrevet mere end 1000 artikler om Danmarks natur og dyreliv.
Tidligere artikel
Næste artikel
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler