Eksotiske biædere indtager Danmark i stigende grad som følge af et mildere klima

Polerne smelter og metrologerne er jævnligt på banen med nye vejrrekorder. Vejret er tydeligvis under forandring – og det påvirker allerede en del af vores natur.

Danmark er en supermagt i Europa når det kommer til salte strandenge med tilhørende vadefugle. Vandet skal dog ikke stige meget før det nok er en saga blot medmindre vi i god tid afgiver bagvedliggende, kultiverede arealer til naturen. Et varmere og mildere klima vil forskubbe en del af vores nuværende, hjemlige arter – men nye vil komme til. En proces, der allerede er i gang!

Sværdfisken er i de senere år observeret i dansk farvand og forskningen viser, at fisk fra varmere vande er rykket længere nordpå som følge af temperaturstigninger i havet. På landjorden er den flotte stribetæge en af de arter, der i de senere år har bevæget sig fra Middelhavsområdet til Nordeuropa – og Danmark. Også den store, flotte sølvhejre er i det senere år blevet ynglefugl i Danmark, hvilket også tilskrives forandringer i klimaet.
En af de mest markante tilflyttere må nok være biæderen, der ser ud til at være i fremgang som ynglefugl. I de senere år er der fundet flere yngleforekomster af den eksotiske fugl, der må være den mest farverige fugl i den danske natur – i konkurrence med isfuglen. Biæderen yngler i huller som den graver ind i lodrette skrænter – bl.a. i grusgrave. Fuglene yngler gerne mange sammen i egentlige kolonier. Som navnet angiver, så æder biæderen bier, men også en del andre insekter som f.eks. guldsmede.
I forbindelse med de forventede klimaforandringer må det antages at biæderen i stigende grad vil indtage Danmark og give os kulør på tilværelsen. Den smukke fugl med de eksotiske farver overvintrer i Vestafrika.
Til gengæld vil vi nok få færre sild og torsk i havet omkring os i fremtiden – og vores nattergal vil søge højere op mod nordøst – og erstattes af den sydlige nattergal, der er på vej fra Tyskland. Verden er i forandring…

Niels Dahlin Lisborg
Niels Dahlin Lisborg
Niels har siden barnsben haft interesse for Danmarks natur og arbejder i dag fuld tid med naturforvaltning. Uddannet skov- og landskabsingeniør og naturvejleder. Har i en lang årrække været skovfoged og projektleder med fokus på naturgenopretning og naturpleje. I dag naturforvalter ved bl.a. naturreservatet Vejlerne.
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler