Danmarks forunderlige dyreliv

Naturvejleder Niels Lisborg om Danmarks dyreliv

Vi glemmer af og til, at vi i vores hjemlige natur har skabninger og livsformer, der til fulde kan matche sydens mystik og eventyr.

Danmarks natur er i langt højere grad end de fleste er bevidste om fyldt med et forunderligt plante- og dyreliv som selv den ihærdigste naturforsker ikke kan nå til bunds i på et livsforløb. På tv ser vi gerne flotte, eksotiske fortællinger fra troperne – og tager med på eventyr dybt inde i regnskoven eller på Afrikas savanne, men vores eget, lille land rummer også nogle fantastiske former for liv – og både drama, mystik og eventyr, så selv en engageret naturvejleder aldrig løber tør for fortællinger. Vidste du, at der i skoven vokser svampe, der dufter af lakrids? At løgfrøen lugter af hvidløg når den bliver bange? At snogen kan stinke fælt som et stinkdyr?

En af vores almindelige vadefugle, dobbeltbekkasinen, har en særlig taktik for at opnå alle arters vigtigste formål: At sikre afkom til nye generationer. Kort efter at ungerne klækker af æggene deler hannen og hunnen ungerne mellem sig og passer dem hver for sig! En ret speciel adfærd, som formentlig har til formel at sikre en bedre overlevelse for ungerne. 

Dobbeltbekkasinen kan via vibrerende halefjer frembringe en brummende lyd, hvilket har givet den tilnavnet “himmelged”. Foto: NL/NaturGrafik og Mriya Wildlife/Dreamstime.

Danmarks natur er trængt på mange fronter og Danmark har desværre stadig en bundplacering i EU når det kommer til udpegning af områder med beskyttet natur, såkaldte Natura 2000-områder, men vores forskelligartede natur fastholder stadig mange spændende arter, underlige livsformer og sjove naturfænomener. Fra giftige padder, lysende sankthansorme og kødædende planter til morild og mosekonebryg.

Niels Dahlin Lisborg
Niels Dahlin Lisborg
Niels har siden barnsben haft interesse for Danmarks natur og arbejder i dag fuld tid med naturforvaltning. Uddannet skov- og landskabsingeniør og naturvejleder. Har i en lang årrække været skovfoged og projektleder med fokus på naturgenopretning og naturpleje. I dag naturforvalter ved bl.a. naturreservatet Vejlerne.
spot_img

Snup også...

Mere natur?

spot_img

Lignende artikler